مستند «پرچمدار» تصویر هنرمندانه قدرت پهپادی ایران است


تهران- ایرنا- جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مستند «پرچمدار» را تصویرسازی هنرمندانه قدرت پهپادی ایران در عرصه دفاعی کشور توصیف کرد و گفت: دیدن این مستند برای جوانان و نوجوانان کشور مفید و ضروری‌ست و در نسل جوان ایجاد امید و انگیزه می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85240812/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA