مسکو: ایتالیا به یکی از طرف‌های درگیری در اوکراین تبدیل شده است


تهران- ایرنا- الکسی پارامونوف سفیر روسیه در ایتالیا، اعلام کرد: رم در کنار کی‌یف به یک طرف غیرمستقیم در درگیری اوکراین تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85242203/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA