مسکو: غرب توهم پیروزی اوکراین در برابر روسیه را داردبه گزارش ایرنا، آندره کلین در گفت وگو با شبکه “سی‌ان‌ان” گفت که اگر کسی بر این باور باشد که اوکراین قادر به پیروزی در این جنگ است،دچار اشتباه مطلق استراتژیک است.

وی افزود: “توانمندی های روسیه و اوکراین قابل مقایسه نیست. در حال حاضر اوکراین یک کشور تقریبا شکست خورده است.

سفیر روسیه در لندن گفت: اوکراین “تنها به لطف کمک کشورهای غربی که آن را با تسلیحات و اعتبار تجهیز کرده‌اند، سرپاست.

کلین افزود: شرایط در اوکراین پس از زمستان بغرنج خواهد شد و نگران این مسأله هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84924646/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF