مسکینی مسافر مسابقات جهانی کاراته شد


تهران- ایرنا- علی مسکینی با برتری برابر حریفان به عنوان نماینده ایران در وزن ۶۰- کیلوگرم جواز حضور در مسابقات کاراته قهرمانی جهان را کسب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224862/%D9%85%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF