مشارکت زندانیان در فعالیت‌های اصلاحی موجب تحقق سند تحول قضایی است


شیراز-ایرنا-معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: مشارکت زندانی در فعالیت‌های اصلاحی و تربیتی بخشی از سند تحول قضایی است و به باز اجتماعی‌سازی و در نهایت بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه می‌انجامد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192395/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C