مشکلات مالی احتمال برگزار نشدن جشنواره تنبور در دالاهو را قوت بخشید


کرمانشاه – ایرنا – رییس هیات داوران و حامی جشنواره تنبور دالاهو گفت که دیگر توان مالی لازم برای برگزاری این برنامه هنری را ندارم و احتمال برگزار نشدن دوره جدید در سال آینده زیاد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244333/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%AA