مصاحبه‌شوندگان در مستند «برزخی‌ها» راوی شرایط دهه ۶۰ سینما هستند


تهران- ایرنا- تهیه‌کننده و کارگردان مستند «برزخی‌ها» با اشاره به معضل دسترسی به آرشیو و دسته‌بندی آن در ساخت مستندهای تاریخی گفت: برای ساخت این مستند فرم عامدانه انتخاب شده که بهره‌مندی از کمترین میزان تصویر برعکس عمده مستندهای تاریخی است و بیشتر مصاحبه‌شوندگان راوی شرایط دهه ۶۰ سینما هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965864/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DB%B6%DB%B0-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF