مصر پیشنهاد جدیدی برای توقف درگیری‌ها در غزه ارائه داده است


تهران-ایرنا- رسانه‌های رژیم صهیونیستی جمعه شب اعلام کردند که مصر پیشنهاد جدیدی برای توقف درگیری‌ها بین مقاومت و رژیم صهیونیستی ارائه داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109341/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA