مطالبه گری اهالی مادوان و بلهزار از استاندار کهگیلویه و بویراحمد


یاسوج – ایرنا- امروز ۱۶ تیرماه جمعی از اهالی شهر و روستاهای مادوان و بلهزار در نشست با استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار رفع مشکلات این روستاها و حاشیه شهر یاسوج شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85162721/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF