معاون استاندار: ایجاد شهرک طلا در خراسان جنوبی سرمایه گذار می‌خواهد


بیرجند- ایرنا- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: موضوع فرآوری طلا به سرمایه گذاران پیشنهاد شده است و معادن موجود باید در این زمینه ورود پیدا کند تا ایجاد شهرک تخصصی این ماده معدنی استان پایه ریزی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216613/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF