معاون شهردار کاشان:خیابان شهیدان دقیقی به زودی بازگشایی می شودبهروز گرانمایه روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این پروژه که حدفاصل خیابان باباافضل تا آب انبار را در بر می گیرد شامل عملیات تخریب و جمع آوری آسفالت،اجرای بلوک فرش معبر و پیاده رو،جدول گذاری،بتن ریزی،خاک برداری و خاک ریزی است و برای اجرای آن ۲۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اظهار کرد: طول مسیر این طرح ۱۸۰ متر و عرض آن ۱۰ متر است و ۱۳۰۰ متر مربع بلوک فرش معبر و ۴۵۰ متر مربع پیاده رو در این پروژه اجرا شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان بیان کرد: همچنین در اجرای پروژه بهسازی خیابان شهیدان دقیقی ۲۶۰ متر مکعب بتن ریزی،۱۸۰۰ متر مربع تخریب آسفالت،یک هزار متر مکعب خاک برداری و ۷۵۰ متر مکعب خاک ریزی انجام شده است.

گرانمایه گفت: احیا و بازآفرینی معابر،اماکن و محلات قدیمی و بااصالت شهر از رویکردهای مدیریت شهری است.

شهرداری کاشان ۶ معاونت، پنج منطقه و ۱۰ سازمان زیر مجموعه دارد.

شهرستان کاشان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر در فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان واقع شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84951965/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF