معاون وزیر نفت یمن: ثروت کشور ما به صورت سازمان‌یافته سرقت می‌شود

مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز چندی پیش اعلام کرد که هرگز در برابر چپاول و غارت ثروت و منابع یمن سکوت نخواهیم کرد.

وی افزود که ثروت ناشی از فروش نفت یمن برای پرداخت هزینه‌های سلاح‌هایی استفاده می شود که برای بمباران ملت یمن خریداری می‌شود.

وی درآمدهای نفت یمن را بالغ بر ۲ میلیارد دلار اعلام کرده است.

اظهارات الواحدی پس از آن بیان می شود که چندی پیش استیون فاگین سفیر آمریکا در یمن به استان‌های نفت‌خیز جنوب یمن سفر کرد.

به گزارش ایرنا، یاسر الواحدی معاون وزیر نفت دولت صنعا به المیادین گفت که انحراف در ارقام واقعی درآمدهای نفتی یمن وجود دارد.

الواحدی اظهار کرد که فرآورده‌های نفتی یمن را یک کمیته کوچک با ریاست سفیر عربستان و معین عبدالملک اداره میکنند.

الواحدی در پایان تأکید کرد که ائتلاف متجاوز سعودی درآمدهای نفت یمن را به بانک ملی عربستان واریز می‌کند.

این اقدام تأکیدی آشکار بر حمایت مستقیم آمریکا از ائتلاف متجاوز و مزدوران یمنی آن برای غارت ثروت‌های یمن و بهره برداری از موقع ژئوپولتیک این کشور در جهت منافع و اهداف واشنگتن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84861530/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

سفر فاگین به استانهای حضرموت و المهره در چارچوب تلاش بی وقفه واشنگتن برای سلطه بر میادین نفتی و بنادر نوار جنوبی یمن و بخشی از ساحل غربی صورت گرفت.

وی چپاول و غارت ثروت مردم یمن توسط مزدوران وابسته به ائتلاف سعودی و واریز آن در بانک ملی عربستان را به شدت محکوم کرد.