معدوم سازی یک واحد مرغ گوشتی مبتلا به انگارا در لرستان


خرم آباد_ ایرنا_ بنا بر اعلام روابط عمومی جهاد کشاورزی یک واحد مرغ گوشتی مبتلا به انگارا در چگنی لرستان معدوم سازی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85063330/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86