مقام آلمانی: آلمان در خطر ورشکستگی است


تهران- ایرنا- ولفگانگ کوبیکی نایب رئیس پارلمان آلمان شنبه شب گفت که هزینه‌های مازاد انرژی، برلین را در خطر تبدیل شدن به یک کشور ورشکسته قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979471/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA