مقام آمریکایی: صدها خلبان خطوط هوایی ایالات متحده فاقد شرایط پرواز هستند


تهران- ایرنا- متیو لهنر سخنگوی اداره هوانوردی فدرال آمریکا، گفت: صدها خلبان خطوط هوایی ایالات متحده فاقد شرایط لازم یا مظنون به ناتوانی برای پرواز هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85212623/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7