مقام ارمنی: جمهوری آذربایجان برای حملات جدید به ایروان آماده می‌شود


تهران- ایرنا- «ادمون ماروکیان» دیپلمات ارشد ارمنی گفت که جمهوری آذربایجان برای حملات جدید علیه ارمنستان آماده می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143484/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87