مقررات اضطراری در کرانه باختری از سوی کنست رژیم صهیونیستی تمدید شد


تهران-ایرنا-کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی سه شنبه شب لایحه تمدید مقررات اضطراری در کرانه باختری را تصویب کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008880/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF