مهارت آموزی در اولویت کار کمپ‌های ترک اعتیاد باشد


سنندج- ایرنا- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر لزوم اولویت قرار دادن مهارت آموزی در کمپ ترک‌های اعتیاد به ویژه ماده ۱۶ سنندج برای ممانعت از گرایش دوباره بهبودیافتگان به سمت مواد مخدر تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232532/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF