موافقت وزیر ورزش و جوانان با احداث مجتمع ورزشی در شهرستان سرعین

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل هم در این بازدید گفت: سرعین به لحاظ توجه ورزشکاران آبروی ورزش استان است و رقابت‌های مهم نظیر بازی‌های آسیایی در اماکن ورزشی این شهرستان اجرا شده است.

اکبر ورودی افزود: با توجه به استمرار میزبانی سرعین برای اغلب رویدادهای ورزشی ملی تامین و تجهیز تاسیسات و زیرساخت‌های ورزشی این شهرستان ضروری است.

بر اساس این گزارش سید حمید سجادی که امروز برای سفری یک روزه وارد استان اردبیل شده است بعد از ادای احترام به شهدای شهرستان نیر از پروژه های ورزشی این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از پروژه‌های ورزشی شهرستان سرعین با اعلام این خبر گفت: احداث مجتمع ورزشی سرعین به شرط واگذاری اراضی از سوی شهرداری و شورای شهر به اداره کل ورزش و جوانان امکان‌پذیر است.

علی نیکزاد که به همراه سید حمید سجادی از پروژه‌های ورزشی شهرستان سرعین بازدید می کرد، یادآور شد: در این سفر مقرر شد در ادای واگذاری یک قطعه زمین از اداره ورزش و جوانان شهرستان سرعین به شهرداری این شهرستان، سه برابر آن زمین از ناحیه شهرداری برای احداث مجتمع ورزشی تامین شود.

در جریان این بازدید تنی چند از ورزشکاران شهرستان سرعین  از نواقص برخی سالن‌های ورزشی نظیر کمبود تشک در سالن کشتی و مشکل برق سالن فوتسال گلایه کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84891384/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D9%86