مکرون الحاق مناطق جدید به روسیه را محکوم کرد  

با گذشت چند ماه از عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، شهروندان چهار منطقه دونتسک، لوهانسک، زاپوریژژیا و خرسون با برگزاری همه پرسی آمادگی خود برای الحاق به روسیه را اعلام کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84900832/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

مناطق دونستک و لوهانسک در سال ۲۰۱۴ پس از برگزاری همه پرسی درباره تعیین سرنوشت خود از اوکراین اعلام استقلال کردند. در فوریه روسیه این مناطق را به رسمیت شناخت و در پاسخ به درخواست دو جمهوری جداشده برای کمک به دفاع از آنها در برابر تشدید حملات نیروهای اوکراینی، عملیات نظامی ویژه ای را در اوکراین آغاز کرد. 

به گزارش ایرنا، مکرون در پیام توییتری نوشت: ” من الحاق غیرقانونی مناطق اوکراینی دونتسک، لوهانسک، زاپوریژژیا و خرسون را به شدت محکوم می‌کنم. این نقض جدی قوانین بین المللی و حاکمیت اوکراین است. 

مکرون در ادامه نوشت: فرانسه مخالفت قاطع خود را ابراز می کند و برای مقابله با تجاوز روسیه و قادر ساختن اوکراین به بازیابی حاکمیت کامل در سراسر قلمرو خود، در کنار اوکراین خواهد ایستاد.