میانگین رسیدن هلال احمر آذربایجان‌غربی به محل حادثه به ۱۰ دقیقه رسید


ارومیه – ایرنا – سرپرست جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی گفت: میانگین رسیدن امدادگران این نهاد تا محل حادثه در ۱۰۰ حادثه اخیر صرفا ۱۰ دقیقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229716/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87