میزان سزارین در خراسان رضوی ۱۰ درصد از میانگین کشوری کمتر است

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ۱۶ شهرستان خراسان رضوی، ۸۰ درصد از جمعیت ۶ میلیون و ۸۷۰ هزار نفری این استان را زیر پوشش دارد و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جمعیت ۱۷ شهرستان دیگر این استان بر عهده دانشگاه‌های علوم پزشکی سبزوار، گناباد، تربت‌حیدریه و دانشکده‌های پزشکی نیشابور و تربت‌جام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84892799/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AAوی با بیان اینکه ارزیابی از وضعیت بیمارستان‌ها و تحلیل نقاط قابل بهبود و قوت مراکز در حوزه زایمان طبیعی در حال اجراست، ادامه داد: یرنامه توانمندسازی ماماها، کلاسهای آموزشی برای مادران باردار و تکمیل فرمهای رضایت سنجی مادران باردار در راستای ترویج زایمان طبیعی در حال اجراست.

دکتر وثوقی مقدم گفت: با تصمیم هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کمیته ترویج زایمان طبیعی به شکل فعال‌تری برگزار خواهد شد که یکی از اهداف آن بررسی و پایش شاخص‌های بیمارستان‌ها در زمینه ترویج زایمان طبیعی خواهد بود.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر رضا وثوقی مقدم افزود: در راستای اجرای برنامه جوانی جمعیت در مناطق زیر پوشش این دانشگاه، ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین و نزدیک کردن آن به استانداردهای بین‌المللی یکی از برنامه‌های معاونت درمان این دانشگاه محسوب می‌شود.