میمند فارس لرزید


شیراز-ایرنا-زمین لرزه ۳ و ۸ دهم ریشتری میمند در شهرستان فیروزآباد را لرزاند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229270/%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF