ناتو در کوزوو رزمایش برگزار می‌کند


تهران- ایرنا- آرمند مهای وزیر دفاع کوزوو گفت که ناتو در این جمهوری یک رزمایش نظامی موسوم به «مدافع اروپا ۲۳» برگزار خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995220/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%88-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF