نارندا مودی با نخست وزیر جدید انگلیس درباره روابط دفاعی-تجاری گفت و گو کرد

نارندرا مودی همچنین در این گفت و گو از طرف مردم هند درگذشت ملکه الیزابت دوم را به خانواده سلطنتی و مردم انگلیس تسلیت گفت.

براساس بیانیه وزارت امور خارجه هند، مودی و تراس در گفت و گو انجام شده درباره موضوعات مختلف مورد علاقه دوجانبه از جمله پیشرفت در اجرای نقشه راه ۲۰۳۰، مذاکرات جاری FTA، همکاری های دفاعی و امنیتی و روابط مردمی بین دو کشور گفتگو کردند.

هند و انگلیس مذاکرات رسمی در مورد توافقنامه تجارت آزاد را در ژانویه سال جاری آغاز کردند. در اواخر آوریل نارندرا مودی گفت که طرفین در توسعه این توافق پیشرفت خوبی داشته اند و به دنبال امضای آن قبل از پایان سال ۲۰۲۲ هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84883840/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

به گزارش ایرنا از ایندیا اکسپرس، در اولین گفت و گو میان رهبران هند و انگلیس بعد از انتخاب لیز تراس به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس، طرفین متعهد به تقویت بیشتر مشارکت استراتژیک جامع بین هند و انگلیس شدند.