نایب رئیس کمیسیون اروپا : پناهجویان اوکراینی سال ها پس از پایان جنگ در اروپا خواهند ماند

او گفت: مشکل اصلی این است که این خانواده ها فکر می کنند فردای جنگ به خانه بازخواهند گشت.

او از مردم اروپا خواست که حمایت از اوکراینی های نیازمند را تضعیف نکنند.

شویسا تاکید کرد: “مدارس آنها ویران شده، خانه های آنها ویران شده، مشاغل آنها از بین رفته است.”

پیشتر دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) گزارش داد که از آغاز عملیات نظامی ویژه فدراسیون روسیه (۲۴ فوریه) تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲، در مجموع بیش از هفت میلیون و ۸۶۱ هزار پناهجو از اوکراین وارد اروپا شده اند. .
روسیه با بش از ۲ میلیون و ۸۲۵ هزار نفر بیشترین پناهنده را پذیرفته و پس از آن لهستان با بیش از یک میلیون و ۵۰۷ نفر، آلمان با بیش از یک میلیون و ۱۹ هزار نفر ، جمهوری چک با ۴۶۲ هزار و ۶۲۲ نفر و ایتالیا با ۱۷۳ هزار و ۲۳۱ نفر به ترتیب پس از روسیه اسپانیا ۱۵۳ هزار و ۰۵۴ نفر ، بلغارستان ۱۴۶ هزا ر و ۶۳ نفر قرار دارند.

به گزارش ایرنا ، خبرگزاری روسی تاس به نقل از شویستا خاطرنشان کرد که کشورهای میزبان، مانند آلمان و لهستان، باید برای این واقعیت که پناهندگان اوکراینی برای سال‌ها در آنجا می مانند ، آماده باشند.

این سیاستمدار گفت: “ما نباید خسته بشویم ، این یک گزینه نیست.” کودکان اوکراینی که فرار کرده‌اند احساس می‌کنند که در خانه خود هستند.

همچنین ترکیه ، فرانسه و اسلواکی نیز شماری پناهجو را پذیرفته اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84953277/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86