نتانیاهو نخستین عضو کابینه را معرفی کرد/ هنگبی رئیس شورای امنیت ملی با کمترین اعتبار


تهران- ایرنا- بنیامین نتانیاهو نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی سه‌شنبه شب نخستین مقام رسمی کابینه خود را معرفی و “تساحی هنگبی” هم حزبی خود از حزب لیکود را به عنوان رئیس شورای امنیت ملی این رژیم منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982036/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA