نتایج یک نظرسنجی: مردم جهان بیش از هر زمان دیگری دورنمای اقتصادی خود را تیره می‌بینند


تهران- ایرنا- نتایج یک نظرسنجی جدید که همزمان با آغاز اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس منتشر شد، نشان می‌دهد اعتماد عمومی در جهان به سیاست‌ها و آمار مالی و اقتصادی نهادهای دولتی، رسانه‌ها و حتی سازمان‌های مردم نهاد رو به کاهش گذاشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999833/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C