نخست وزیر هند راهی واشنگتن شد/ همکاری در صنعت دفاعی و فناوری‌های پیشرفته


تهران- ایرنا- نارندرا مودی، برای خرید صنایع دفاعی و تجارت فناوری‌های پیشرفته، به واشنگتن سفر کرده است، هند به دنبال تولید تسلیحات و تجهیزات بیشتر داخل خاک خود و همچنین ایجاد موقعیت برای صادرات است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145899/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C