نرخ بیکاری در خراسان رضوی نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است


مشهد- ایرنا- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: بر اساس آخرین آماری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در پاییز امسال، نرخ بیکاری در استان  ۴.۹ درصد است در حالی‌که نرخ بیکاری در کشور ۸.۲ درصد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048761/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA