نشریه آمریکایی از ضعف پایگاه صنعت دفاعی ایالات متحده نوشت


تهران- ایرنا- نشریه نشنال اینترست، پایگاه صنعت دفاعی آمریکا را به رغم برتری فناوری نظامی این کشور ضعیف خواند و آن را هشداری برای ناتوانی واشنگتن در حمایت از درگیری‌های طولانی ارزیابی کرد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85135616/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA