نشست انتخاباتی «سعید جلیلی» با نمایندگان مجلس

نشست انتخاباتی «سعید جلیلی»نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با نمایندگان مجلس، عصر یکشنبه (۱۰ تیر ۱۴۰۳) در مجتمع سرچشمه برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/photo/85525346/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3