نشست «همکاری‌های جامع ایران و چین»


نشست «همکاری‌های جامع ایران و چین» صبح سه شنبه (۲۲ آذر ۱۴۰۱) با حضور «محمد مخبر» معاون اول رییس جمهور و «هو چون هوآ» معاون نخست وزیر چین در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/photo/84968942/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86