نصیرشلال در آزمون سخت ورود به اقلیم کیانوش


تهران- ایرنا- رکوردگیری تیم ملی وزنه‌برداری ایران در حالی برگزار شد که دارنده مدال طلای المپیک ریو باوجود تاکید کادر فنی یکی از غایبان این رکوردگیری بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152381/%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4