نظارت بر مراکز خدمات گردشگری البرز تشدید شد


کرج – ایرنا- معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان البرز از تشدید نظارت های تابستانی  بر مراکز خدمات گردشگری این استان خبرداد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179163/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF