نظارت دامپزشکی بر قربانی دام


در سال جاری با توجه به گرمای هوا و احتمال شیوع بیماری تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو ذبح دام از حساسیت بالایی برخوردار است. به منظور نظارت فراگیر و مؤثر بر نذورات مردم در روز عید قربان چندین اکیپ ثابت و سیار در سطح استان خوزستان با آمادگی کامل لاشه‌های قربانی را بررسی و سلامت آن را تأیید می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/photo/85155198/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85