نفتالی بنت: اسرائیل با بزرگترین خطر از زمان جنگ اکتبر ۱۹۷۳ مواجه است


تهران- ایرنا- «نفتالی بنت» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی بامداد دوشنبه در واکنش به ناآرامی‌ها در فلسطین اشغالی گفت که این رژیم با بزرگترین خطر از زمان جنگ اکتبر ۱۹۷۳ مواجه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066950/%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87