نقشه برداری اراضی کشاورزی در شوشتر رایگان انجام می‌شود


اهواز-ایرنا- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر با بیان اینکه بزرگترین مساحت زمین زراعی خوزستان در این شهرستان است، گفت: نقشه برداری اراضی کشاورزی در شوشتر برای تشویق کشاورزان به منظور سند دار کردن زمین‌های زراعی به صورت رایگان انجام می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188781/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF