نقش ایرنا در شتاب‌بخشی اجرای برنامه‌های دولت مهم است

به گزارش ایرنا، علی‌اکبر کی‌پور روز پنجشنبه با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی، دفتر تربت‌حیدریه افزود: تبیین و تدوین راهبرد رسانه ای به عنوان پیوست اقدامات اجرایی نیز کیفیت کار را ارتقا می دهد و در این رابطه نقش ایرنا به عنوان رسانه ای اصیل و قدمت دار حائز اهمیت ویژه است.

کی پور اظهار داشت: برای شتاب گرفتن توسعه نیازمند بازتعریف برخی کارکردها هستیم، از این روی احیای تفکر انقلابی دهه ۶۰ یکی از نیازهای ضروری جامعه است.

وی با بیان اینکه توسعه بدون برنامه اثربخشی لازم را ندارد، افزود: شایسته است مدیران بانک اطلاعاتی مفیدی از اقدامات صورت گرفته گذشته را ایجاد کنند تا ضمن بهره مندی از تجارب پیشینیان در زمان جابه‌جایی مسوولیت‌ها، کمترین احتمالی برای آزمون و خطا وجود نداشته باشد تا بتوان نقاط قوت را بهتر تقویت کرد.

فرماندار تربت حیدریه با بیان اینکه شایسته است تفکر انقلابی جایگزین جریان های سیاسی شود، گفت: بر اساس همین رویکرد در شاکله مدیریتی منطقه تنها به کارآمدی و توانمندی مدیران با برنامه تکیه دارم و از مدیران تربت حیدریه خواسته‌ام علاوه بر ارایه برنامه‌های کوتاه و بلندمدت، یک بانک اطلاعاتی ارایه کنند.

محمد مهدی کرمانی افزود: ایرنا برای همراهی و همکاری با دستگاههای اجرایی به منظور هم افزایی اقدامات توسعه ای و رفع مشکلات عمومی آمادگی لازم را دارد.

سرپرست خبرگزاری جمهوی اسلامی تربت‌حیدریه با ارایه گزارشی از تاریخچه فعالیت ایرنا با طرح مسائلی در خصوص کارکرد رسانه های جریان اصلی و نوظهور ؛ پیشنهاداتی در خصوص سند توسعه شهرستان با هدف پیوست قرار گرفتن مولفه های رسانه ای ارایه داد.

آمادگی ایرنا برای رفع مشکلات عمومی

در این دیدار معاون برنامه ریزی فرماندار تربت حیدریه و مسوول روابط عمومی فرمانداری تربت حیدریه نیز حضور داشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84844403/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی با یادآوری ضرورت بازنگری برخی راهبردها بر اساس نیازهای جدید جامعه بیان کرد: در شرایط کنونی نیازمند بازتعریف کارکردها برای کارآمدی هر چه بیشتر و بهتر نظام مدیریتی-رسانه ای هستیم.

نقش ایرنا در شتاب‌بخشی اجرای برنامه‌های دولت مهم است