نمایشگاه توانمندی‌های لرستان در بخش صادرات برگزار می‌شود


خرم آباد- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی فعال در حوزه اقتصادی لرستان قرار است نمایشگاهی با مضمون توانمندی های لرستان در بخش صادرات برگزار شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996332/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF