نمایشگاه خودرو مشهد و انتظار مردم برای ارتقای کیفیت‌ها
مشهد- ایرنا- نمایشگاه بین‌المللی خودرو مشهد در حالی بیست و سومین دوره برگزاری خود را در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی این شهر پشت سر گذارد که به یک عرصه رقابتی کم‌نظیر برای خودروسازان و نیز ارائه انتظارات مردم از آنان مبدل شده بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219380/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7