نمایشگاه فروش پاییزه ویژه بازگشایی مدارس در کرمانشاه آغاز به کار کرد


کرمانشاه – ایرنا- نمایشگاه فروش پاییزه ویژه بازگشایی مدارس از امروز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه به مدت ۶ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه واقع در پارک شهید آغاز به کار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219871/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87