نماینده مجلس: دستاورد سفر استانی رییس جمهور در کاهش محرومیت‌ها غیرقابل انکار است


گنبدکاووس – ایرنا – نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: سفرهای استانی رییس جمهور به‌دلیل اهتمام به ایجاد زیرساخت‌های ضروری، به دستاوردهای مثبتی در مسیر کاهش محرومیت‌ها ختم می‌شود که غیرقابل انکار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157443/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7