نماینده مجلس: عوامل دشمن در اغتشاشات سیلی سختی از مردم می‌خورند
شاهرود – ایرنا – نماینده مردم شهرستان‌های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی گفت: افرادی که اغتشاش را سرلوحه کار خود قرار دادند و از آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای مرتجع عربی دستور می‌گیرند سیلی سختی از مردم می‌خورند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84947170/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF