نماینده مجلس: مسئولان به پاس ایستادگی مردم بهترین خدمات را به آنان ارائه کنند


ورامین – ایرنا – نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران با وجود همه فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی، همچنان در برابر زیاده‌خواهی استکبار ایستاده‌اند و مسئولان به پاس این مقاومت باید بهترین خدمات را به آنان ارائه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070408/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87