نمایه جمعیتی استان قم منتشر شد+اینفوگرافی و جزییات


قم-ایرنا- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم با اشاره به انتشار نمایه جمعیتی این استان در سال ۱۴۰۲، گفت: ۱.۷ درصد جمعیت کشور ساکن استان قم هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115684/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA