نمونه معیار تولید جت آموزشی یاسین رونمایی شد/ افتتاح خط تولید


تهران- ایرنا- نمونه معیار تولید جت آموزشی یاسین با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد و همزمان خط تولید انبوه این پرنده آموزشی نیز افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053164/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF