نونهالان تا پیشکسوتان در گود زورخانه‌های زنجان


زنجان – ایرنا – ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی در استان زنجان بیش از یک قرن قدمت دارد و یکی از پرطرفدارترین ورزشها از سالهای دور تاکنون بوده است که در این مدت پهلوانان نامداری را پرورش داده و هم اکنون نیز ۱۱ زورخانه در این استان دایر است و علاقه‌مندان زیادی از نونهالان تا پیشکسوتان در آن فعال هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243610/%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86