نگاه بانکهای خصوصی استان تولید محور نیست


رشت – ایرنا – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه بانک‌های خصوصی گیلان نگاه تولید محور ندارند، گفت: سیاست این بانک‌ها همراهی نیست و منابع داخلی استان را خارج می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977668/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA