نیروهای اوکراینی آموزش روی تانک‌های آبرامز را آغاز کردند


تهران- ایرنا- حدود ۴۰۰ سرباز اوکراینی از روز شنبه برای آمادگی جهت آغاز ضد حمله‌ای از سوی اوکراین که وقوع آن از مدت‌ها قبل پیش‌بینی شده بود، آموزش روی تانک‌های آمریکایی آبرامز M۱ را در آلمان آغاز کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123983/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF